богот

 • 31Идоменеј — (грч. Idomeneys) мит. во старогрчката митологија: син на Девкалион, внук на Минос, крал на Крит, истакнат јунак во елинската војска кај Троја при враќањето од освоената Троја го зафатила бура и му ветил на богот Посејдон дека ако се врати дома ќе …

  Macedonian dictionary

 • 32Изанами — (јап.) мит. во јапонската митологија: божица, жена на богот Изанаги …

  Macedonian dictionary

 • 33Ијакхо — (грч. lakhos) 1. мистично име на богот Бах во Атина и Елевсина 2. ијакхо свечено извикување и пеење за слава на Бах, придружено со оргиски танци и други баховски обреди на шестиот ден на големите Елевсинии …

  Macedonian dictionary

 • 34Кришна — (сскр.) индиско божество, олицетворение на богот Вишну …

  Macedonian dictionary

 • 35Лакшми — мит. во хиндуистичката религија: божица на среќата и убавината, сопруга на богот Вишну обично е претставена седната на лотосов цвет …

  Macedonian dictionary

 • 36Ленеи — мн. вид свечености кај старите Грци во чест на богот Дионис …

  Macedonian dictionary

 • 37Либер — мит. во староримската митологија: бог на плодноста, симбол на ведрата распашаност подоцна идентификуван со богот на виното Бах (оттаму во фигуративна смисла: вино) …

  Macedonian dictionary

 • 38Либера — мит. во староримската митологија: 1. латинско име на божицата Персефона, Прозерпина 2. име што и било дадено на Аријадна откако му станала жена на богот Бах …

  Macedonian dictionary

 • 39Либералии — (лат. Liberalia) мн. свечености во чест на богот Либер (на 17 март), кога римските момчиња (обично на 14 16 години) биле прогласувани за полноправии граѓани и примани во машката тога …

  Macedonian dictionary

 • 40Лијеј — (грч. iyos тој што ги разбива грижите) 1. мит. во старогрчката митологија: еден од епитетите на богот Дионис (Бах) 2. лијеј фиг. вино …

  Macedonian dictionary